Grønn omstilling av norsk industri

Norge står midt i en stor omstilling drevet av bærekraft og digitalisering. Korona-krisen og oljeprisen har forsterket omstillingsbehovet i norsk industri og næringsliv. Heldigvis har Norge både bedrifter med høy kompetanse og sterke teknologimiljøer. Mulighetene våre er mange, selv om ingen av dem er lette å realisere. Nå er det derfor viktig å ta riktige valg for veien framover.

For å kunne ta riktige valg trenger man kunnskap og veiledning . Det er noe vi ønsker å bidra med, ved å organisere temadager om f.eks energi, regnskap og transport.