Våre visjoner

Gjennom samlokalisering av flere bedrifter innenfor ulike fag og med forskjellig kompetanse skapes det grobunn for samarbeid og innovasjon.  For å lykkes med dette ønsker vi å knytte til oss mennesker i bedrifter med flerfaglig bakgrunn.

Ved å tilby og tilrettelegge for kontorplasser/kontorhotell/arbeidsfellesskap og flotte møte- og kurslokaler legger vi grunnlaget for noen av våre mål.

Vestmar regionens største næringspark, Kragerø Næringspark, vil i nær fremtid ha muligheten til en stor ekspansjon bla. på grunn av ny E18 ,NÅR den kommer 🚗🚐😎🛻🚌