"Gamle Naperbygget"

Vestmar Eiendom kjøpte  i 2013 industrieiendommen “Naperbygget” på Fikkjebakke. Næringsbygget hadde da stått tomt siden 2008, da trykkerivirksomheten ble lagt ned. Næringseiendommen ble til Fikkjebakke as,  som driver med utleie av lokaler. 

 

Vestmar Eiendom er et datterselskap i Vestmargruppen , sammen med bl.a Drangedal Bilruter, Vestmar Transport, E18 Bobilhotell, og Vestmar Regnskap. 

Vestmargruppen er nå i en omstruktureringsfase , med noen firmaendringer. 

Her starter Vestmar kompetansesenter sin fremtid . 

Våre visjoner:

Gjennom samlokalisering av flere bedrifter innenfor ulike fag og med forskjellig kompetanse skapes det grobunn for samarbeid og innovasjon.  For å lykkes med dette ønsker vi å knytte til oss mennesker i bedrifter med flerfaglig bakgrunn.

Ved å tilby og tilrettelegge for kontorplasser/kontor-hotell/arbeidsfellesskap og flotte møte- og kurslokaler legger vi grunnlaget for noen av våre mål.

Kragerø Næringspark og ny E18

Vestmar regionens største næringspark, Kragerø Næringspark, vil i nær fremtid ha muligheten til en stor ekspansjon bla. på grunn av ny E18 ,NÅR den kommer 🚗🚐😎🛻🚌

Besøksadresse :