Hva er et kontorfellesskap ? (coworking)

Coworking er en delt arbeidsplass. Flere virksomheter samles i kontorfellesskap, har fast eller fleksibel arbeidsplass, noen ganger et eget mindre kontor i kontoret. Det deles på møterom, printer og andre kontorfasiliteter. Ved å dele ressurser blir det mulig for små aktører å få tilgang til fasiliteter som normalt bare er forbeholdt store bedrifter, samtidig som man får bedre vilkår for utvide kontorene sine med vekst. I motsetning til et vanlig kontor, vil vanligvis ikke de som er en del av coworking være ansatt i samme organisasjon.

Her møtes mennesker og bedrifter som kan bli avgjørende for egen virksomhet, enten det er som inspirasjonskilde, samarbeidspartner, kunde eller leverandør. Coworking er en samling av mennesker som jobber selvstendig, men som deler lokaler, ser verdier, og er interessert i synergieffekter som oppstår ved å arbeide side om side med andre. Når folk møtes skjer det noe nytt. Coworking tilbyr en arena for å bygge nettverk og skape vekst i egen virksomhet. Gründere, investorer og etablerte selskaper møtes i kreative arbeidsfellesskap der man utveksler ideer og kunnskap, deler ressurser og gjør forretninger med hverandre.

Fleksible leiekontrakter gjør veien inn kort, enkel og legger til rette for vekst uten bekymringer for om lokalene blir for små. Samtidig er risikoen lav dersom man skulle oppleve utfordringer på veien og må redusere kostnader i en periode. Frilansere opplever lite kontakt med andre og savner nettverk, coworking åpner dører samtidig som man unnslipper distraksjonene på hjemmekontoret eller kafeen. Coworking vil typisk være attraktivt som profesjonelt hjemmekontor, for selvstendige entreprenører, forskere eller arbeidsgrupper som reiser jevnlig og som ender opp med å arbeide relativt mye alene.