Vestmar Kompetansesenter tilbyr leie av kontorplasser og flotte møte- og kurslokaler, med og uten tilrettelegging.

Samtidig jobber vi for å få til gode arbeidsfellesskap og bærekraftige næringsutviklinger i regionen vår.

Les mer