Våre visjoner

Gjennom samlokalisering av flere bedrifter innenfor ulike fag og med forskjellig kompetanse skapes det grobunn for samarbeid og innovasjon.  For å lykkes med dette ønsker vi å knytte til oss mennesker i bedrifter med flerfaglig bakgrunn.

Ved å tilby og tilrettelegge for kontorplasser/kontorhotell/arbeidsfellesskap og flotte møte- og kurslokaler legger vi grunnlaget for noen av våre mål.

Vestmar regionens største næringspark, Kragerø Næringspark, vil i nær fremtid ha muligheten til en stor ekspansjon bla. på grunn av ny E18 ,NÅR den kommer 🚗🚐😎🛻🚌

 

HER fra KV 26.04.22 : 👇

Nye Veier letter litt på sløret om planene videre for ny E18

MØTE: Nye veier inviterer det interkommunale styret til møte fredag, der de vil orientere om hvor langt de er kommet i prosessen med gjenbruk av dagens E18.

Åtte måneder etter at nye E18 gjennom Kragerø og sørover til Tvedestrand ble satt på pause, ønsker Nye Veier å fortelle litt om veien videre.

Nye Veier har innkalt det interkommunale planutvalget til møte førstkommende fredag. Sakspapirene er ikke sendt ut enda, men det er snakk om et rent orienteringsmøte. Det skal ikke tas noen beslutninger.

– Det vi har fått beskjed om er at Nye Veier vil informere om hvor langt de er kommet i arbeidet med gjenbruk og med et optimalisert reguleringsplanforslag, sier Tvedestrands ordfører Marianne Landaas, som er en av de åtte ordførerne i samarbeidet.

Det er usikkert hvor konkret det Nye Veier legger fram vil være.

Veinormen

Fredagens møte er det første i det interkommunale styret siden januar. Ifølge framdriftsplanen som ble presentert da, ville man trenge minst åtte måneder på den fasen man er inne i nå, det vil si utredning av strekninger som egner seg for gjenbruk og en optimalisering av det eksisterende reguleringsplanforslaget.

Den største usikkerheten med hensyn til framdriften er knyttet til dialogen med Vegdirektoratet om å justere ned kravene til motorvei med fartsgrense 100 km/t.

Neste fase blir å avgjøre hvor traséen skal gå. Det er jobb som forventes å ta rundt fem måneder. Tredje og siste fase er reguleringsplanprosessen, som er estimert å ta 16 måneder. Med andre ord vil byggingen av veien tidligst kunne starte i 2024, og det er kun hvis det meste har gått på skinner.